Bedriftsbesøk hos Gera Technology

14. april var det "Bli kjent møte" hos Gera Technology AS.

Referat fra møtet kan du lese på høyre side.