Plastnett Innlandet fusjonerer med i4plastics

I 2013 gjorde styret i Plastnett Innlandet et vedtak om å søke Arenaprogrammet gjennom Innovasjon Norge for økt støtte til å gjennomføre flere prosjekter til beste for bedriftene i Plastnett Innlandet. Et slikt Arenaprosjekt ble innvilget i 2014 under navnet i4plastics. På dette tidspunktet fikk alle daværende medlemmer tilbud om å være med i i4plastics, noe de aller fleste bedriftene takket ja til.

Tre år senere ser vi at i4plastics har blitt et kjent merkenavn langt utenfor vår egen region, og har i tillegg et mål om å ta en nasjonal rolle i plastindustrien i Norge på sikt. I den forbindelse ser styret i Plastnett Innlandet det som formålstjenlig å forene alle gode krefter i en organisasjon, da både Plastnett Innlandet og i4plastics har samme hovedformål - å styre konkurransekraften til medlemsbedriftene. Dette vil redusere de samlede driftskostnader (både tid og ressurser), samtidig som en samlet organisasjon vil få mere kraft til å gjennomføre konkrete tiltak og prosjekter til beste for bedriftene.

Årsmøtet 2017 i Plastnett Innlandet, som ble avholdt 31. mars, var enstemmige i forslaget om fusjonering. Det avsettes dermed et avviklingsstyre som skal fordele et eventuelt overskudd fra Plastnett Innlandets drift.
Plastnett Innlandet avvikles i løpet av 2017. All aktivitet videreføres gjennom i4plastics, deriblant Teknologi & Polymerdagene.

i4plastics sin webside