• Teknologi- & Polymerdagene 2016

    Vi gjentar fjorårets nye, vellykkede arrangement Teknologi- & Polymerdagene. Datoen er 20.-21. september, og stedet Quality Hotel Strand på Gjøvik.

Nyheter | Arkiv

leaves on the ground

Norsk romfartsteknologi i verdensklasse

Ariane 5 er den siste, og hittil kraftigste, bæreraketten utviklet av den europeiske romfartsorganisasjonen ESA. Bæreraketten har mellom seks og syv oppskytninger i året, hvor satelitter plasseres i bane rundt jorden. I utviklingen av raketten har flere norske selskaper spilt en viktig rolle, deriblant Nammo.

Les mer

leaves on the ground

4 MNOK til etablering av kompetansesenter for plastteknologi

i4plastics har sammen med SINTEF Raufoss Manufacturing og NTNU Gjøvik søkt Kompetanse, Universitets og Forskningsfondet i Oppland AS (KUF-fondet) om støtte til etablering av et kompetansesenter for plastteknologi. Nylig kom tilbakemeldingen om at de er innvilget 4 MNOK til etablering av dette senteret.

Les mer

leaves on the ground

Kongsberg Automotive Raufoss med ny film

Kongsberg Automotive Raufoss har sluppet ut en flott reklamefilm om Raufoss ABC-System med 3D animasjon, live elementer og tøffe værforhold.

Les mer

leaves on the ground

Ta en fagskoleutdanning i Kompositt- og plastbearbeiding

Fagskolen Innlandet på Gjøvik har nylig fått godkjent nytt studium innen Kompositt- og plastbearbeiding, et område som bør være av interesse for alle som er engasjert i bearbeiding av plast og kompositter.

Les mer